เข้าเว็บต่างประเทศช้า สามารถ test speed จากต่างประเทศได้

เข้าเว็บต่างประเทศช้า สามารถ test speed จากต่างประเทศได้

เว็บที่เอาไว้คอย test speed จากต่างประเทศ

http://www.web-hosting-top.com/web-hosting/tools.website-speed-test

http://www.selfseo.com/website_speed_test.php

อันนี้จะเป็น trace route ของประเทศต่างๆสามารถเลือกประเทศทดสอบได้  โดยไม่ต้องให้ลูกค้า cap หน้าจอ

http://www.traceroute.org/

About the author

Support Dept administrator