หน้าเวปตัวหนังสือเป็น ??? ทั้งที่ใน phpmyadmin เป็นภาษาไทย

หน้าเวปตัวหนังสือเป็น ??? ทั้งที่ใน phpmyadmin เป็นภาษาไทย

ให้ใส่ code เพิ่มไปตามนี้ ใต้ mysql_connect

 ในกรณีที่ charset เป็น tis-620

        @mysql_query(“SET NAMES ’tis620′”);

ในกรณีที่ charset เป็น utf-8

        @mysql_query(“SET NAMES ‘utf8′”);

About the author

Support Dept administrator